Heisann alle sammen!
Jeg har hatt ansvaret for fjøsen i 2 dager nå å de er veldig gøy.
I går tok jeg noen bilder i fjøsen som jeg tenkte jeg ville dele med dere:)
Håper dere liker dem.

Hestene har i dag stått 7 timer på beite å er klar for beiteslipp i morgen.
De skal bli deilig å slippe å lage høyposer å møkke;)

Stevnehelg

Heisann alle sammen!

I helga skal jeg ri stevne med hestene mine, så de siste dagene har gått med på å trene til stevne. I går vasket jeg både man å hale på begge hestene, å så var de ut å ri begge hestene. Jeg har også en liten tur i fjøsen å skrapte bingene men eller har de ikke blitt så mye fjøs siden klauvskjæringen.

Håper alle mine lesere har hatt en fin 17 mai.

 

 

Støtt bøndene som aksjonerer!!

I dag aksjonerer bønder over hele landet mot regjeringas manglende vilje til å gi oss den snuoperasjonen vi trenger i landbruket.

Bonde- og småbrukarlaget og Bondelaget har nå brutt jordbruksforhandlingene med staten. Vi bør alle støtte bondeorganisasjonene i det som i realiteten er en kamp for livsnerven i mange norske bygdesamfunn, og for matsikkerheten for hele den norske befolkningen.

I flere tiår har nå lønnsomheten i det norske landbruket vært på full fart nedover, og gapet mellom bøndenes inntekter og lønnsnivået til vanlige ansatte i norsk arbeidsliv bare blitt større. Samtidig blir den norske selvforsyningsgraden på papiret holdt kunstig høy gjennom at stadig mer av norsk matproduksjon skjer på bakgrunn av imortert kraftfor. Denne maten er i realiteten ikke norsk. Den er importert. Dette skjer samtidig som vi internasjonalt er i en situasjon hvor det blir stadig mer åpenbart at FNs tusenårsmål ift. avskaffing av sult og fattigdom ikke kommer til å bli nådd.

Vi kan ikke i Norge basere oss på en politikk hvor vi gjennom økt matimport skal bidra til å presse prisene på verdensmarkedet oppover, og dermed kjøpe maten ut av munnen på verdens fattige. Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar i å ivareta norsk matproduksjon i den ustabile situasjonen verdensøkonomien er i.

Gjennom systemet med jordbruksforhandlinger har vi i Norge et verktøy som kan brukes for å lykkes med det, men dessverre har ikke regjeringen vist seg villig til å gjennomføre den nødvendige snuoperasjonen. Kanskje trenger vi en ny Hitra-aksjon for at stortingspolitikerne skal få øynene opp?

Støtt bøndene som aksjonerer. De slåss for oss alle sammen

kilde: http://www.nationen.no/jordbruksoppgjor/, venstresida.no og google.no

 

 

Støtt bøndene!!!

I 1985 fekk bonden betalt 2,85 kr/l mjølk. I butikken kosta den kr 5,79/l.
I 2010 fekk bonden kr 4,43/l mjølk. I butikken kosta ei liter kr 15,11

I 1985 fekk bonden betalt kr 30,65 per kilo storfe-kjøtt. I butikken kosta kjøttet kr 90,13 per kilo.
I 2010 fekk bonden betalt kr 33,38 per kilo storfe-kjøtt. I butikken kosta kjøttet 187,68 per kilo.
… …
Framleis nokon som trur at det er bøndene som er årsaka til dei “høge” matvareprisane i Noreg? Det er enormt mange som gir opp å drive med matproduksjon i Noreg. På verdsbasis reknast matmangel som ei av dei største trugslane for framtida. Skal vi belage oss på import?

Vis solidaritet, støtt bøndene!

Klauvskjæring

Noen av dere sprute om jeg kunne fortelle litt om klauvskjæring. Selvfølgelig kan jeg de, de er så gøy når jeg får tips til ting å skrive om.

bilde funnet på google, men bildet er av han som skar klauver hos oss:)

Klauvskjæring ble tradisjonelt vært utført med klubbe og klinge av bønder eller selvlærte klauvskjærere. Rundt 1970 ble det mer og mer vanlig å benytte vinkelsliper. Slipeskivene har utviklet seg. I dag benytter mange profesjonelle klauvskjærere hardmetallskiver og klauvfres.

Alle kyr og kviger over 18 mnd bør få klauvene sine kontrollert i klauvboks minst 2 ganger i året.

Nå til dags har vi hydrauliske bokser som er en stor forbedring både for mennesker og dyr. Kua leies inn i boksen, så blir den løftet opp av to tykke reimer under buken så den ikke detter over ende når kua blir skjært.
Hele boksen blir heist opp i rett arbeidshøyde, deretter blir et og et ben vinsjet og satt fast. Arbeidet blir lettere og mere presist fordi kua ikke får til å røre foten når den er satt fast. Kua har de også bedre fordi den sitter så godt fast at den gir seg med en gang og stresser inne i boksen. I de eldre modellene av skjæreboksen må vi stroppe foten og løfte foten for hand og så binde den fast, et meget tungt arbeide.

Grunnen til at vi må skjære klauvene er fordi de blir for liten naturlig slitasje når de står på gummimatter, de må da rettes opp fordi noen klauver ofte vokser skjeft. Blir ikke klauvene skjært, kan kua få store smerter.

Her er en video av hvordan en sånn klauvskjæringsboks som klauvskjæreren vi hadde på besøk av brukte. Filmen er funnet på nettet å er ikke tatt her på gården.

Video

image

Her er klauvskjærings boksen. Hele plattformen Kua står på blir løfta opp i passelig arbeidshøyde. Så løfter maskina opp hver fot så klauvskjæreren kommer til.