Heisann!

Beklager lite blogging i de siste, grunnen til dette er rett og slett fordi de har vert lite å blogge om. De er en stille periode på garden da de fleste dyra har vert på beite. Men nå skal vi få dyra inn igjen, da blir de garantert masse å skrive om. Vi har nå begynt å sine kyrne våre, for de som ikke har så mye kjennskap til melkekyr skal jeg forklare litt hva de er.

Kua får den føste kalven når den er ca 2 år gammel. Etter hver kalving melker kua i ca 10 måneder. Den får en hvileperiode på 2 måneder før den kalver på nytt. Denne hvileperioden kaller vi siningsperioden. Etter at kua har fått sin første kalven, kalver den ca 1 gang i året. Etter paring eller instiminering går kua drektig i 9 måneder.

Siden jeg har blogget lite i de siste ønsker jeg at mine lesere skal kunne bestemme litt hva jeg skal skrive om, så her er de bare å komme med forslag.

Så her er sjansen din. Hva vil du lese om?