Klauvskjæring

Noen av dere sprute om jeg kunne fortelle litt om klauvskjæring. Selvfølgelig kan jeg de, de er så gøy når jeg får tips til ting å skrive om.

bilde funnet på google, men bildet er av han som skar klauver hos oss:)

Klauvskjæring ble tradisjonelt vært utført med klubbe og klinge av bønder eller selvlærte klauvskjærere. Rundt 1970 ble det mer og mer vanlig å benytte vinkelsliper. Slipeskivene har utviklet seg. I dag benytter mange profesjonelle klauvskjærere hardmetallskiver og klauvfres.

Alle kyr og kviger over 18 mnd bør få klauvene sine kontrollert i klauvboks minst 2 ganger i året.

Nå til dags har vi hydrauliske bokser som er en stor forbedring både for mennesker og dyr. Kua leies inn i boksen, så blir den løftet opp av to tykke reimer under buken så den ikke detter over ende når kua blir skjært.
Hele boksen blir heist opp i rett arbeidshøyde, deretter blir et og et ben vinsjet og satt fast. Arbeidet blir lettere og mere presist fordi kua ikke får til å røre foten når den er satt fast. Kua har de også bedre fordi den sitter så godt fast at den gir seg med en gang og stresser inne i boksen. I de eldre modellene av skjæreboksen må vi stroppe foten og løfte foten for hand og så binde den fast, et meget tungt arbeide.

Grunnen til at vi må skjære klauvene er fordi de blir for liten naturlig slitasje når de står på gummimatter, de må da rettes opp fordi noen klauver ofte vokser skjeft. Blir ikke klauvene skjært, kan kua få store smerter.

Her er en video av hvordan en sånn klauvskjæringsboks som klauvskjæreren vi hadde på besøk av brukte. Filmen er funnet på nettet å er ikke tatt her på gården.

Video

One thought on “Klauvskjæring

  1. Interessant innlegg! Jeg visste ikke engang at det var nødvendig å “beskjære” kuer. Masse bilder og videoer er gøy 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *