Støtt bøndene som aksjonerer!!

I dag aksjonerer bønder over hele landet mot regjeringas manglende vilje til å gi oss den snuoperasjonen vi trenger i landbruket.

Bonde- og småbrukarlaget og Bondelaget har nå brutt jordbruksforhandlingene med staten. Vi bør alle støtte bondeorganisasjonene i det som i realiteten er en kamp for livsnerven i mange norske bygdesamfunn, og for matsikkerheten for hele den norske befolkningen.

I flere tiår har nå lønnsomheten i det norske landbruket vært på full fart nedover, og gapet mellom bøndenes inntekter og lønnsnivået til vanlige ansatte i norsk arbeidsliv bare blitt større. Samtidig blir den norske selvforsyningsgraden på papiret holdt kunstig høy gjennom at stadig mer av norsk matproduksjon skjer på bakgrunn av imortert kraftfor. Denne maten er i realiteten ikke norsk. Den er importert. Dette skjer samtidig som vi internasjonalt er i en situasjon hvor det blir stadig mer åpenbart at FNs tusenårsmål ift. avskaffing av sult og fattigdom ikke kommer til å bli nådd.

Vi kan ikke i Norge basere oss på en politikk hvor vi gjennom økt matimport skal bidra til å presse prisene på verdensmarkedet oppover, og dermed kjøpe maten ut av munnen på verdens fattige. Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar i å ivareta norsk matproduksjon i den ustabile situasjonen verdensøkonomien er i.

Gjennom systemet med jordbruksforhandlinger har vi i Norge et verktøy som kan brukes for å lykkes med det, men dessverre har ikke regjeringen vist seg villig til å gjennomføre den nødvendige snuoperasjonen. Kanskje trenger vi en ny Hitra-aksjon for at stortingspolitikerne skal få øynene opp?

Støtt bøndene som aksjonerer. De slåss for oss alle sammen

kilde: http://www.nationen.no/jordbruksoppgjor/, venstresida.no og google.no

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *