Støtt bøndene!!!

I 1985 fekk bonden betalt 2,85 kr/l mjølk. I butikken kosta den kr 5,79/l.
I 2010 fekk bonden kr 4,43/l mjølk. I butikken kosta ei liter kr 15,11

I 1985 fekk bonden betalt kr 30,65 per kilo storfe-kjøtt. I butikken kosta kjøttet kr 90,13 per kilo.
I 2010 fekk bonden betalt kr 33,38 per kilo storfe-kjøtt. I butikken kosta kjøttet 187,68 per kilo.
… …
Framleis nokon som trur at det er bøndene som er årsaka til dei “høge” matvareprisane i Noreg? Det er enormt mange som gir opp å drive med matproduksjon i Noreg. På verdsbasis reknast matmangel som ei av dei største trugslane for framtida. Skal vi belage oss på import?

Vis solidaritet, støtt bøndene!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *